Disclaimer & Privacy

Disclaimer

De op deze website weergegeven informatie is bedoeld als algemene informatie. Indien zonder nadere verificatie of advies van de informatie gebruik wordt gemaakt, geschiedt dit geheel voor eigen rekening en risico. De inhoud en functionele werking van de website kunnen zonder nadere aankondiging door Kunnen van der Gragt worden gewijzigd.

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, waaronder mede begrepen teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software en overige materialen, de databankrechten en merkrechten (inclusief domeinnamen) berusten bij Kunnen van der Gragt of haar licentiegevers. Het is bezoekers niet toegestaan de website of enige inhoud daarvan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kunnen van der Gragt op welke wijze ook aan derde(n) beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, wijzigen, verzenden of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken.

Deze website richt zich uitsluitend op Nederland en de Nederlandse markt(en) tenzij anders is vermeld.

Privacyverklaring

Kunnen van der Gragt respecteert uw privacy. Deze Privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over de doeleinden en het beleid van Kunnen van der Gragt met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens.

Deze website is een initiatief van Kunnen van der Gragt. Deze website geeft algemene informatie over producten en diensten, over specifieke aanbiedingen van producten, diensten, acties in de winkels van Kunnen van der Gragt.

U kunt gebruikmaken van de dienstverlening van deze website en onze winkels door uw gegevens in te vullen op deze website. Daarbij vragen we om uw naam, adres, postcode, e-mailadres en telefoonnummer in te vullen. Deze gegevens zijn zogenaamde "persoonsgegevens".

De ingevulde gegevens dienen voor het geven van informatie over deze website en over producten en diensten van Kunnen van der Gragt. Kunnen van der Gragt verstrekt géén persoonsgegevens aan derde partijen, tenzij zij daartoe verplicht zijn op grond van wettelijke bepalingen.

 

Kunnen van der Gragt behoudt zich het recht om deze Privacyverklaring te wijzigen. Wij adviseren de bezoeker deze Privacyverklaring daarom regelmatig te raadplegen.


Winkelwagen  

Uw winkelmand bevat geen producten.

Verzendkosten € 0,00
Totaal € 0,00

Afrekenen